Ao parecer hai por aí un tipo medio tolo que se fai chamar George E. Vault. Dado a encher papeis de monicreques sen un mínimo de pouso artístico e dado tamén a falar de cine fantástico sempre que o chaman.

 

Al parecer hay por ahí un tipo medio loco que se hace llamar George E. Vault. Propenso a llenar papeles de monigotes sin un mínimo de traza artística y propenso también a hablar de cine fantástico siempre que tiene ocasión.